Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengakuan Iman Rasuli Gereja Toraja

Pengkuan Iman Rasuli - Dalam ibadah hari Minggu di gereja, tata ibadah biasanya menunjukkan akta pengakuan iman seperti Pengakuan Iman Gereja Toraja dan juga Pengakuan Iman Rasuli.

Masih belum menghafal teks pengakuan Iman Rasuli?

pengakuan iman rasuli gereja toraja
Pengakuan Iman Rasuli - Logo Gereja Toraja

Berikut 12 Pengakuan Iman Rasuli Lengkap dalam Bahasa Toraja


12 PENGAKUAN IMAN RASULI
12 KADA KAPATONGANAN RASULI


1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.
1. Kupatongan tu Puang Matua Ambe’ makuasa, Puang umpadadi langi’ na lino.

2. Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita.
2. Sia tu Yesu Kristus, Anak Tungga’Na, tu Puangta,

3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anakdara Maria.
3. tu kamatotoranNa Penaa Masallo’, natambukki sia nadadianni Maria anak dara,

4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
4. tu mangka umperasai pa’di’ kapua pa’parentana Pontius Pilatus, dia’ta’, mate, na dipeliang, tama parenta kamatean,

5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
5. tonna allo ma’pentallun tuo sule dio mai mintu’na to mate,

6. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa.
6. kendek langan suruga, unnisung dio kananNa Puang Matua, Ambe’ makuasa,

7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
7. na dao mai Nanii la sae umpaolai salunna la to tuo la to mate.

8. Aku percaya kepada Roh Kudus;
8. Kupatongan tu Penaa Masallo’;

9. Gereja yang kudus dan am; persekutuan orang kudus;
9. kombongan masallo’ sia sangullele; kasipulunganna to masallo’;

10. pengampunan dosa;
10. kadipa’deianna kasalan;

11. kebangkitan daging;
11. katuoanna sule batang kale;

12. dan hidup yang kekal.
12. na katuoan sae lakona.

AMIN.
AMIN.

Demikianlah Pengakuan Iman Rasuli Lengkap dalam versi Bahasa Toraja, semoga bermanfaat! Tuhan Yesus berkati!

Post a Comment for "Pengakuan Iman Rasuli Gereja Toraja"